მოქნილი საზღვრები


Play Video

ჩვენი პირადი საზღვრები იცვლება სხვადასხვა სიტუაციაში, განსხვავებულ ადამიანებთან ურთიერთობისას.

მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საზღვრები იყოს მოქნილი, რადგან:

– თუ ის ხისტი და მკაცრია – საკუთარ თავს სრულ იზოლაციაში ვაქცევთ ისე თითქოს აგურის კედლით ვართ გარშემორტყმული. გვიცავს, მაგრამ ყველა კარს გვიხურავს იმისთვის, რომ სხვა შემოვუშვათ ჩვენს ცხოვრებაში, გავაზიაროთ ჩვენი სურვილები და საჭიროებები.

– სუსტი საზღვრები დაუცველს გვტოვებს ტკივილების მიმართ.

– მოქნილი საზღვრები კი გავს კარიბჭეს, რომელსაც ვაღებთ და ვხურავთ. შეგვიძლია მოვარგოთ ჩვენს სურვილებს. ის ხელს უწყობს პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობების შექმნასა და გამყარებას.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *