რა ხდება ჩვენს “შინაგან სცენაზე”?

ახალ ეპიზოდში ლელა ცისკარიშვილი და მაია ცირამუა საუბრობენ ჩვენს „შინაგან სცენაზე“ და განიხილავენ განსხვავებულ მდგომარეობებს შინაგანი ბავშვის, ზრდასრულისა და მშობლის პერსპექტივიდან.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *