ურთიერთობები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში

ურთიერთობები ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გვეხმარება დამშვიდებასა და უსაფრთხოების განცდის მოპოვებაში, თანარეგულაციაში.

ამავდროულად გვიჩნდება მიკუთვნებულობის განცდა სხვა ადამიანთან, ვგრძნობთ, რომ არ ვართ მარტო ‑ ეს კი ზრდის ცხოვრებით კმაყოფილების ხარისხსს.

ერთად დავფიქრდეთ:

  • ვინ არიან ის ადამიანები ჩვენს ცხოვრებაში, რომლებთანაც ვგრძნობთ კავშირსა და უსაფრთხოებას?
  • რას ვაკეთებთ ერთად ჩვენი კავშირის გასამყარებლად?
  • რას შევცვლიდით ჩვენს ურთიერთობებში?

ეს სავარჯიშო მოგვცემს შესაძლებლობას ხელახლა დავფიქრდეთ ჩვენს კავშირებზე, თვალი გადავავლოთ მათ ‑ რა მოგვწონს უკვე არსებულ ურთიერთობებში და რისი ცვლილება გვჭირდება?

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *