ასერტული კომუნიკაცია

აისის გუნდის წევრი – თინა ქარელი გვესაუბრება ასერტული, ანუ თავდაჯერებული კომუნიკაციის შესახებ.

 

ვიდეო შექმნილია აისის მიერ პროექტის „უსაფრთხო სივრცეები ადამიანის უფლებადამცველებისთვის: მედეგობის გაღვივება და ურთიერთდახმარება“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს GCRT HRH-თბილისთან თანამშრომლობით ადამიანის უფლებათა სახლის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *